Diensten

Get IT Project Management done

Een IT project manager is de spilfiguur in een IT project. De project sponsor, vaak iemand van het management van het bedrijf, initieert een project. De project manager doorloopt de verschillende stappen van het project en rapporteert aan de project sponsor. 

Wat is de meerwaarde van een GID project manager?

- Heeft ervaring binnen verschillende sectoren en types projecten
- Heeft ervaring met business analyse
- Kijkt kritisch naar de huidige business processen
- Heeft ervaring met de organisatie van een IT project

De fasen van een IT project

Start
Initiatie van het project

Tijdens de initiatie van het project wordt het project doorgesproken en in kaart gebracht. De rollen binnen het project worden bepaald. Kortom: alle info om het project te kunnen starten wordt verzameld. Daarna worden de methodieken bepaald om het project uit te voeren (watervalmethode, scrum,...).

Planning
Planning

Na de initiatie van het project wordt het projectplan opgesteld. Naargelang de grote van het project en het type project gaan we de methodiek bepalen (watervalmethode, scrum,...). De verschillende fases van het project worden doorgenomen met alle projectleden.

Uitvoering
Uitvoering

Nadat we het project hebben gepland en nadat het licht definitief op groen staat kan het project uitgevoerd worden. Tijdens de uitvoering worden de verschillende stappen van het plan opgevolgd en gecontroleerd. Afhankelijk van de gekozen methodiek kunnen er tijdens de uitvoering ook al bepaalde zaken getest worden.

Implementatie
Implementatie

Tijdens de implementatie wordt het project uitvoerig getest, klaargemaakt voor gebruik, worden er opleidingen georganiseerd en uiteindelijk gaat het project live. Afhankelijk van het project en de methodiek die we gebruiken kunnen uitvoering en implementatie iteratief herhaald worden.

Finish
Afsluiting

Het is belangrijk dat na de implementatie het project nog even wordt opgevolgd, maar het is minstens even belangrijk dat na een bepaalde periode het project wordt afgesloten. Dit kan je ook de oplevering van het project noemen. Er gebeurt een evaluatie en de tekortkomingen worden benoemd. Eventueel worden nog een aantal vervolgstappen bepaald.

Get IT Management done

Heeft u zelf geen IT manager in dienst, maar heeft u wel nood aan iemand die het IT gebeuren binnen je bedrijf gaat managen? Dan is een IT manager as a service de oplossing. Bij de IT manager as a service bekijken we hoeveel tijd de IT manager nodig heeft om het ganse IT gebeuren binnen je bedrijf op te volgen. Vervolgens bepalen we samen hoeveel tijd de IT manager nodig heeft om alles op te volgen en maken we een agenda op. De IT manager gaat bij voorkeur zijn taak inhouse uitvoeren.

Wat zijn de taken van een IT Manager?

- Het IT team en/of de IT leveranciers aansturen 
- Projectdoelen bepalen en budgetten opstellen
- De IT infrastructuur opvolgen 
- De IT security controleren 
- De IT visie van het bedrijf helpen bepalen
- IT contracten en budgetten opvolgen

Get Sustainable IT done 

Ben je al bezig met Sustainable IT of Green IT? Vaak stellen we de vraag aan andere IT managers, maar even vaak merken we dat enkel grote multinationals hiermee bezig zijn. Door de hoge energieprijzen ligt de focus vandaag vooral op investeren in hernieuwbare energie. Er wordt volop ingezet op de vergroening van ons wagenpark. Wanneer we bij softwareleveranciers navraag doen naar de CO²-uitstoot van hun oplossing, hebben er weinig een pasklaar antwoord. We merken dat bij een doorsnee bedrijf Green IT (nog) geen prioriteit heeft.

Er is momenteel weinig prioriteit, maar de cijfers worden vaak onderschat. Ongeveer 4% van de jaarlijkse CO²-uitstoot van Europa wordt geproduceerd door de IT sector, tegen 2025 wordt dit op 8% geschat. Dat is meer dan de totale uitstoot van de Europese luchtvaart.

En toch verwachten we dat er binnen afzienbare tijd meer gefocust zal worden op Green IT. Grote bedrijven zoals Microsoft, Amazon,… zijn volop bezig met het bouwen van CO² neutrale datacenters. Grote bedrijven hebben als doel CO² neutraal te zijn en laten zich certificeren door verschillende kwaliteitslabels. Hierdoor zullen ze ook hun toeleveranciers meenemen in het verhaal met als gevolg dat er een kettingreactie ontstaat. Wie er op vandaag niet mee bezig is, zal binnenkort merken dat in de IT sector naast een economische realiteit ook een ecologische realiteit bestaat. Je kan er dus maar beter op voorbereid zijn.

Met Get IT done zijn we volop bezig met verschillende trajecten te volgen rond Sustainable IT of Green IT. Heeft je bedrijf zelf vragen rond Sustainable IT? Dan kunnen wij u helpen om een roadmap op te stellen en deze uit te voeren.


Get BI done

Soms lees je wel eens "data is the new oil", andere beweren dan weer "time is the new oil". Wij van GID combineren deze twee uitspraken. Heeft u onvoldoende tijd om met data bezig te zijn? Huur dan een BI consultant in om het werk voor jou te doen. Het zal je helpen om nieuwe inzichten te verwerven en betere management beslissingen te nemen. 

Wat doet een BI consultant?

- Data verzamelen 
- Technische- en functionele analyses maken aan de hand van een business business analyse 
- Aantrekkelijke rapporten (bij voorkeur in Power BI) opstellen
- Het resultaat met de business valideren